Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, khóa XII (lớp thứ nhất năm 2018)

22:11 20/04/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

                  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ khai giảng 

                            Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai giảng

     Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng phát biểu tại Lễ khai giảng

                                                  Các đại biểu tại Lễ khai giảng