Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

22:12 20/04/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Chiều ngày 24/1/2019, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trọng thể tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018.

                                               Đoàn Chủ tịch Hội nghị

                  GS,TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

                                                         Toàn cảnh Hội nghị

                                      PGS,TS Nguyễn Duy Bắc báo cáo tại Hội nghị