Các cán bộ, giảng viên Học viện được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc những năm gần đây

11:19 26/04/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Trong những năm qua, để ghi nhận những nỗ lực, cống hiến không mệt mỏi của các cán bộ, giảng viên Học viện, nhiều đồng chí đã được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Dưới dây là danh sách các đồng chí được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc  những năm gần đây: 

STT

HỌ VÀ TEN

ĐƠN VỊ

NĂM PHONG TẶNG

1

Phạm Duy Đức

Viện Văn hóa và Phát triển

2014

2

Nguyễn Thị Quế

Viện Quan hệ quốc tế

2015

3

Phạm Minh Tuấn

Học viện Chính trị khu vực II

2018

4

Lê Văn Lợi

Vụ Quản lý khoa học

2018

Nguồn: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh