Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện qua các thời kỳ

14:53 03/04/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

STT

Họ và tên

Chức vụ Đảng/ Chính quyền

Thời gian giữ chức vụ

1

Phan Thượng Hiền

Bí thư Đảng ủy, ủy viên Ban Giám Đốc

Khoảng những năm 1970 -1975 - 1980

2

Lê Quang Vinh

Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc

Khoảng những năm 1980 -1985

3

Vũ Văn Vui

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Khoảng những năm 1980 -1985

Bí thư Đảng ủy chuyên trách

Khoảng những năm 1985 -1989

4

Lê Văn Lý

Bí thư Đảng ủy

Từ năm 1989 đến năm 1991

5

Nguyễn Văn Sáu

Bí thư Đảng ủy

Từ năm 1991 đến năm 1996 và từ tháng 1/1998 đến thang 9/2003

6

Nguyễn Thiện Căn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Từ tháng 6/1996 đến tháng 12/1997

7

Trần Ngọc Hiên

Bí thư Đảng ủy

Từ tháng 6/1996 đến tháng 12/1997

8

Ngô Hoan

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Từ tháng 01/1998 đến tháng 9/2003

9

Tô Huy Rứa

Bí thư Đảng ủy

Từ tháng 10/2003 đến tháng 12/2007

10

Vũ Dũng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Từ tháng 10/2003 đến tháng 4/2009

11

Lê Hữu Nghĩa

Bí thư Đảng ủy

Từ tháng 01/2008 đến tháng 8/2010

12

Võ Văn Đức

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Từ tháng 4/2009 đến tháng 8/2014

13

Nguyễn Đăng Thành

Bí thư Đảng ủy

Từ tháng 8/2010 đến tháng 5/2011

Phó Bí thư Đảng ủy

Từ tháng 5/2011 đến tháng 1/2014

14

Tạ Ngọc Tấn

Bí thư Đảng ủy

Từ tháng 5/2011 đến tháng 8/2015

15

Nguyễn Xuân Thắng

Bí thư Đảng ủy

Từ tháng 4/2016

16

Hoàng Phúc Lâm

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

Từ tháng 8/2014

Theo Vụ Tổ chức, Cán bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh