Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

08:35 08/08/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Quốc Lý phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Viết Thảo phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Đinh Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm