Học viện đón Huân chương

17:07 05/09/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Ngôi trường ta hôm nay

Vàng son rực cờ bay

Lòng người rộn rã vui như hội

Bảy mươi năm mới có một ngày

Cố GS,NGND Nguyễn Đức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện tại Lễ kỷ niệm 50 năm Trường Đảng miền Nam

Bảy mươi năm mới có hôm nay

Nhớ về lịch sử những đêm dài

Quảng Châu mở lớp “Đường Cách mệnh”

Nền móng ban đầu Bác dựng xây

Pắc Bó Cao Bằng bao nhiêu lớp

Chuẩn bị cao trào đánh Nhật, Tây

Mùa thu sóng cồn và gió lốc

“Sao vàng năm cánh mộng hồn bay”

Nhớ rừng Việt Bắc năm nao

Nhớ khi vượt suối băng đèo

Một vùng Chiêm Hóa nơi đất thánh

Mái trường thấp thoáng dốc đèo cao

Kháng chiến trường kỳ càng phải học

Càng cần cán bộ cho phong trào

Thắng Pháp rồi trường chuyển về xuôi

Mở bao nhiêu lớp với bao nhiêu người

Xây dựng miền Bắc hậu phương lớn

Tiền tuyến miền Nam gọi - có ngay

Nhớ  ba mươi tháng tư năm bảy lăm

Tin làn sóng điện ngụy đầu hàng

Mái trường như vở tung muôn mảnh

Vì tiếng reo hò..., ôi sướng không!

Từ ấy trường ta càng lớn nhanh

Đổi tên bao bận lớn bấy lần

Tên dù có khác vẫn là một

Từ Nguyễn Ái Quốc đến Hồ Chí Minh

Trường này trường Bác, trường Đảng, trường ta

Bốn mươi năm ấy không xa mái trường

Cho dù chiến đấu mười phương

Vẫn không quên được mái trường thân yêu!

-----------------------

Cố GS,NGND Nguyễn Đức Bình 

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Trích: Tập thơ Trường Đảng: Tình yêu - Cuộc đời, Câu lạc bộ thơ - văn Hội Cựu giáo chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh