Họp Ban Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và hành chính hậu cần chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện

10:12 15/04/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-HVCTQG, ngày 16/10/2018 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019), sáng 19/3/2019, Ban Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và hành chính hậu cần (Ban) đã tổ chức họp triển khai các công việc cho Lễ kỷ niệm. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Tuyên truyền dự, chủ trì và chỉ đạo; cùng dự có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện, Phó Trưởng Ban.

Tại cuộc họp, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban đã thông báo lại kế hoạch hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 91949-2019); và yêu cầu từng thành viên trong Ban báo cáo rõ nhiệm vụ, tiến độ triển khai và các đề xuất, kiến nghị nếu có.

      PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban chủ trì cuộc họp

Các thành viên Ban đã báo cáo kết quả của đơn vị trong việc tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Truyền thống Học viện và bổ sung một số nhiệm vụ vào kế hoạch của đơn vị; đồng thời có ý kiến bổ sung các nội dung trong kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm như: công tác thông tin, tuyên truyền, sưu tầm hình ảnh, tư liệu, làm phim kỷ niệm; triển lãm tư liệu, giới thiệu sách và các công trình nghiên cứu nổi bật của Học viện từ trước đến nay (có lưu ý cập nhật số liệu trong giai đoạn 2014-2019), cũng như các hoạt động thi đấu, giao hữu thể thao, văn nghệ, việc sửa chữa hội trường lớn, cảnh quan, khuôn viên Học viện...

Các đại biểu thống nhất cao việc tổ chức hoạt động kỷ niệm thành lập Học viện kết hợp tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn Học viện, các hoạt động kỷ niệm phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, có tính giáo dục cao, thực hiện đúng hướng dẫn, quy định của Đảng, Nhà nước, thu hút đông đảo các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động, học viên, sinh viên tham gia.

Phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban, nhấn mạnh mục đích tổ chức Lễ kỷ niệm và yêu cầu các đơn vị trực thuộc Học viện, các đồng chí ủy viên Ban Tuyên truyền phải bám sát kế hoạch chung, triển khai có hiệu quả các nội dung, báo cáo Ban Tổ chức kịp thời, đảm bảo tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện; qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và học viên, sinh viên Học viện; cũng như tới các cơ quan, tổ chức, đối tác trong và ngoài nước về chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện./.

Tin, ảnh: Bùi Thanh