Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng

08:57 08/08/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng phát biểu quán triệt nội dung, yêu cầu lớp học

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng phát biểu tại Lễ khai giảng

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, PhóTrưởng ban Chỉ đạo lớp bồi dưỡng công bố các quyết định.

Đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ

Đại diện học viên của 2 lớp phát biểu tại buổi lễ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các học viện