Một số hình ảnh hoạt động tiêu biểu của Học viện Chính trị khu vực I

09:51 02/05/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Học viện Chính trị khu vực I (địa chỉ 15 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội) trong giai đoạn 2015-nay trên các lĩnh vực công tác chính: đào tạo, tổ chức cán bộ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác đảng - đoàn thể, v.v..

1. Một số hình ảnh về công tác Thi đua, khen thưởng

Lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện và đón Huân chương Lao động hạng nhất

                                          Huân chương Lao động hạng nhì

                                                  Huân chương Hồ Chí Minh

2. Một số hình ảnh về công tác tổ chức cán bộ

3. Một số hình ảnh về hoạt động khoa học

4. Một số hình ảnh về công tác hợp tác quốc tế

                                        Tiếp đoàn cán bộ của Trung Quốc

                                      Tiếp đoàn cán bộ nước CHDCND Lào

                                          Làm việc với đoàn cán bộ của Trung Quốc

                                                                 Tiếp đoàn Lào

                                                      Tiếp đoàn Bắc Kinh

5. Một số hình ảnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng

6. Một số hình ảnh về công tác Đảng, Đoàn thể

Tổng hợp từ Học viện Chính trị khu vực I