Tọa đàm “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2019) tại Cụm thi đua số 01, 05 các trường chính trị

10:26 14/05/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Thực hiện Hướng dẫn số 101-HD/HVCTQG ngày 04/3/2019 của Giám đốc Học viện về Tổ chức Tọa đàm “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2019), trong hai ngày 08 và 10/5/2019, tại Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng và Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Tọa đàm “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2019) của Cụm thi đua số 01, 05 các trường chính trị.

Tham dự Tọa đàm tại Cụm thi đua số 01 có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí Ủy viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện; đồng chí Võ Văn Thương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, cùng đại diện các ban Đảng Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Lê Hoàng Phúc, Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Đà Nẵng, đại diện Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III và các đồng chí lãnh đạo, các điển hình tiên tiến của các trường trong Cụm.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do Giám đốc Học viện phát động với chủ trương “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hiệu quả”, năm 2019, Cụm đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh như: 100% các trường trong Cụm thi đua xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua năm 2019 và thực hiện đăng ký thi đua đối với tập thể, cá nhân; có các hoạt động cụ thể, thiết thực hiệu quả, tham gia xây dựng Đảng bộ, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh; có các hoạt động hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 100% các trường tổ chức phát động và triển khai phong trào thi đua yêu nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; triển khai các giải pháp cụ thể, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác trường chính trị năm 2019 do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát động, kế hoạch chương trình công tác năm của Cụm. Mỗi trường có ít nhất 01 hoạt động tiêu biểu, đặc trưng; Cụm Thi đua có ít nhất 01 hoạt động tập trung. Các trường thực hiện đẩy mạnh tinh thần thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt, phục vụ tốt” gắn với “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Tại Tọa đàm, đại diện các trường chính trị trình bày tham luận về các nội dung xoay quanh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, công tác bồi dưỡng, phát hiện điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới; công tác tổ chức triển khai hưởng ứng phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2019), trong đó chú trọng nêu bật các thành tích mà các trường đã đạt được như: Trường chính trị Tô Hiệu (Hải Phòng) đã phát huy vai trò Cụm trưởng trong xây dựng kế hoạch hoạt động chung của Cụm; Học viện cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phong trào thi đua theo tinh thần ISO và xem các nội dung đăng ký thi đua của các chủ thể như là các mục tiêu chất lượng trong hệ thống quản lý chất lượng ISO phiên bản 9001-2015 để cuối kỳ thi đua, các chủ thể và cấp có thẩm quyền có thể xem xét, kết luận thành tích thi đua trên cơ sở các bằng chứng minh họa của việc thực hiện mục tiêu chất lượng…

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các trường, PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện đã đánh giá cao các kết quả đạt được của từng trường trong Cụm. Đồng chí cũng khẳng định việc tổ chức Tọa đàm là cơ hội để các trường cùng giao lưu, học hỏi và sẻ chia kinh nghiệm, thêm gắn kết, chủ động phát huy khả năng sáng tạo trong triển khai tổ chức các phong trào thi đua do Giám đốc Học viện phát động.PGS,TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị các trường thuộc Cụm thi đua số 01 tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trên các mặt công tác; chú trọng thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, quan tâm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Học viện về công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện đúng quy định 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Tọa đàm “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2019) của Cụm thi đua số 01 các trường chính trị thành phố trực thuộc trung ương

Tại Cụm thi đua số 05, tham dự tọa đàm có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện; đồng chí Hồ Đại Nam - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, các đồng chí Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện và đại diện lãnh đạo cùng các điển hình tiên tiến của các trường chính trị.

Các tham luận trình bày tại Tọa đàm đã nêu bật kết quả đạt được của từng trường trên các mặt công tác: Trường chính trị Lê Duẩn, Quảng Trị đẩy mạnh công tác đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ thuộc 2 tỉnh Salavan và Sanvanakhet (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào). Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng Bộ quy tắc ứng xử văn hóa và đưa quy tắc này vào Quy chế làm việc của nhà trường cũng như đưa kết quả việc thực hiện Bộ quy tắc vào tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cách làm sáng tạo như: xây dựng các tập thể kiểu mẫu và cá nhân gương mẫu; công nhận giảng viên giỏi theo 3 cấp độ (có giờ dạy giỏi, dạy giỏi vàgiỏi); xây dựng mô hình 3 tốt (định hướng tốt, cơ chế tốt, môi trường tốt); mô hình 3 không 3 có (3 không: không vào muộn, ra sớm; không cẩu thả; không làm việc riêng và sử dụng điện thoại trong giờ học. 3 có: có mục tiêu, động lực học tập tích cực; có tác phong, hình ảnh đẹp; có phương pháp rèn luyện khoa học) thu hút sự tham gia của cán bộ giảng viên, học viên toàn trường…

Phát biểu chỉ đạo Tọa đàm, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện đã khẳng định ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động Cụm thi đua thời gian qua trong việc tạo ra môi trường khá tương đồng về điều kiện tự nhiên cũng như về không gian của các trường trong từng Cụm thi đua; tạo sự đoàn kết, sáng tạo giúp các trường hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là bước đi mang tính đột phá góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển sâu rộng, tạo động lực quan trọng trong các trường chính trị cấp tỉnh.PGS,TS Hoàng Phúc Lâm cũng đề nghị các trường cần triển khai đưa nội dung thi đua,khen thưởng vào chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị; chủ động xây dựng chương trình đào tạo cán bộ dự nguồn cấp huyện cho các tỉnh cũng như  cụ thể hóa và triển khai các nội dung đã trao đổi tại Tọa đàm “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2019) vào hoạt động chung của từng trường để chào mừng 70 năm truyền thống Học viện. Bên cạnh đó, trong thời gian tới Học viện sẽ kiến nghị với Ban Bí thư về chương trình đào tạo cán bộ cho nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong cả hệ thống các trường chính trị; tiếp tục mở các lớp đào tạo phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên các trường chính trị để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện phát biểu chỉ đạoTọa đàm “Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (1949-2019) của Cụm thi đua số 05 các trường chính trị khu vực Bắc Trung bộ