Trong các ngày 20 và 21/4/2019, Học viện Chính trị khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thao chào mừng 70 năm truyền thống vẻ vang Trường Đảng miền Nam (1949 - 2019).

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 70 năm truyền thống Trường Đảng miền Nam - Học viện Chính trị khu vực II (Học viện II), từ ngày 18-21/4/2019, Học viện II tổ chức chuỗi các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng.

Thực hiện Kế hoạch số 487/KH-HVCTQG, ngày 16/10/2018 của Giám đốc Học viện về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019), sáng 19/3/2019, Ban Tuyên truyền, giáo dục truyền thống và hành chính hậu cần (Ban) đã tổ chức họp triển khai các công việc cho Lễ kỷ niệm. PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện, Trưởng Ban Tuyên truyền dự, chủ trì và chỉ đạo; cùng dự có PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện, Phó Trưởng Ban.