10:31 17/09/2019

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (1949 -2019).

12:30 16/09/2019

Sáng ngày 14/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trọng thể kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1949-2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

09:57 16/09/2019

Nối tiếp những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống (1949-2019), sáng ngày 13/9/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm sách với chủ đề “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – 70 năm xây dựng và phát triển” nhằm tổng kết, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Học viện trong 70 năm qua.

23:12 12/09/2019

Hướng tới những hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống của Học viện Chính trị khu vực III, sáng nay ngày 06/9/2019, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học: “Từ Trường Đảng Khu V đến Học viện Chính trị khu vực III – 70 năm nhìn lại”