Hội thảo khoa học: “Từ Trường Đảng Khu V đến Học viện Chính trị khu vực III – 70 năm nhìn lại”

23:12 12/09/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Hướng tới những hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống của Học viện Chính trị khu vực III, sáng nay ngày 06/9/2019, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học: “Từ Trường Đảng Khu V đến Học viện Chính trị khu vực III – 70 năm nhìn lại”

Hội thảo do PGS,TS Lê Văn Lợi, Vụ trường Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và TS Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III đồng chủ trì.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí nguyên là lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ, các đồng chí trong Ban Giám đốc, Đảng ủy, BCH Công đoàn, Bí thư ĐTN, Chủ tịch Hội CCB, Lãnh đạo các đơn vị.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS Vũ Anh Tuấn nhấn mạnh: Trường Đảng Liên khu V ra đời năm 1949 với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên. Từ đó đến nay, trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, với 7 lần đổi tên gọi gắn liền với sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, địa điểm song Học viện luôn khẳng định và giữ vững bản chất trường Đảng của mình. 70 năm xây dựng và phát triển từ Trường Đảng Liên Khu V đến Học viện Chính trị khu vực III ngày nay, luôn gắn liền với những thành công của sự nghiệp cách mạng ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, góp phần đắc lực vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Và trên chặng đường 70 năm qua, Học viện Chính trị khu vực III ngày nay đã trưởng thành về mọi mặt, đã và đang nỗ lực không ngừng để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hội thảo đã nhận được sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện với 16 tham luận được gửi đến. Tại Hội thảo cac tham luận và các ý kiến trao đổi đã đề cập đến những giai đoạn lịch sử; những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Học viện qua 70 năm, những lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Học viện qua 70 năm (đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng cơ sở vật chất, các hoạt động phục vụ dạy và học; công tác Tạp chí và thông tin khoa học; quan hệ với các địa phương, đơn vị và hợp tác quốc tế…). như: Từ Trường Đảng Liên khu V đến Trường Nguyễn Ái Quốc IV (giai đoạn 1949 – 1976)- Những kinh nghiệm lịch sử; Các Trường Đảng ở miền Trung – Tây Nguyên và sự ra đời của trường Nguyễn Ái Quốc IV sau giải phóng đến năm 1983; Từ Trường Nguyễn Ái Quốc III đến Học viện chính trị khu vực III; Công tác quản lý đào tạo trong quá trình hình thành và phát triển Học viện Chính trị khu vực III; Hoạt động khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học ở Học viện Chính trị khu vực III; Xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học; Đóng góp của Tạp chí Sinh hoạt lý luận trong hành trình xây dựng và phát triển Học viện Chính trị khu vực III; ...

Hội thảo cũng đã chỉ ra những bài học kinh nghiệm và truyền thống quý báu được đúc kết qua 70 năm xây dựng và phát triển, đó là: sự tuyệt đối trung thành, kiên định vì lý tưởng cộng sản; về tinh thần đoàn kết vì mục tiêu chung; sự phục tùng chủ trương của Trung ương; bám sát vào chức năng nhiệm vụ; về xây dựng đội ngũ cán bộ, phát huy tính chủ động tích cực.

Thay mặt Ban chủ trì, PGS,TS Lê Văn Lợi tổng kết hội thảo: Các tham luận và ý kiến phát biểu đều khẳng định truyền thống vẻ vang 70 năm của Học viện Chính trị khu vực III. Sau mỗi lần sáp nhập, đổi tên đều có bước phát triển mới và bám sát chức năng nhiệm vụ do cấp trên giao phó.

Theo www.hcma3.hcma.vn