Nhớ mái trường xưa

14:49 03/08/2019
xem cỡ chữ
T
T
lượt xem: 0

Trong rừng Việt Bắc những năm xưa

Nhà nứa tranh tre lẫn bóng cờ

Học tập đam mê đầy phấn khởi

Thành công kháng chiến dựng cơ đồ

*

Cơm bẹ canh măng vẫn cứ vui

Chia nhau từng khúc sắn,thơm bùi

Trong lòng thắm đặm tình đồng chí

Chân lí, nhân sinh thật sáng ngời

*

Ngày nay trường ở giữa Thủ đô

Phấp phới tung bay rực bóng cờ

Vườn rộng nhà cao đèn điện sáng

Sách đầy thư viện thỏa lòng mơ

*

Dù cho thế giới có đổi thay

Trường Đảng chúng ta vẫn vững bền

Không chệch đường đi về phía trước

Kiên trì chủ nghĩa Mác- Lê nin

_________

Cố GS Ngô Thành Dương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh