Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tiền thân là Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc, đã có lịch sử vẻ vang 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (1949 -2019).

Sáng ngày 14/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trọng thể kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1949-2019). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo.

Nối tiếp những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống (1949-2019), sáng ngày 13/9/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc triển lãm sách với chủ đề “Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – 70 năm xây dựng và phát triển” nhằm tổng kết, giới thiệu những thành tựu nổi bật của Học viện trong 70 năm qua.

Hướng tới những hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống của Học viện Chính trị khu vực III, sáng nay ngày 06/9/2019, Học viện Chính trị khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học: “Từ Trường Đảng Khu V đến Học viện Chính trị khu vực III – 70 năm nhìn lại”

Chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2019), tối ngày 10/9/2019, tại Hội trường1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội diễn văn nghệ các trường chính trị, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Trong không khí tưng bừng chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, chiều ngày 10/9/2019, Tiểu ban triển khai các hoạt động văn hóa – thể thao chào mừng 70 năm truyền thống Học viện đã chủ trì tổ chức giải thể thao dành cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống Học viện.

Thực hiện Kế hoạch số 298-KH/HVCTQG về việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tối ngày 9/9/2019, Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Hội diễn Văn nghệ chào mừng 70 năm truyền thống Học viện (1949-2019).